We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 2, 2002 | Press release
Haldex i ny AWD-affär

Haldex i ny AWD-affär Haldex har nominerats av en europeisk biltillverkare, som specificerat Haldex AWD-system på en ny plattform. Nomineringen till den nya plattformen innebär en utökad affär med en redan existerande kund. Tilläggsvärdet över en 5-årsperiod uppskattas till 700- 900 MSEK. Leveranser avseende den nya plattformen förväntas starta under 2004. Den nya affären bekräftar Haldex starka ställning på marknaden för reglerbara AWD-system Haldex (www.haldex.com) är en innovatör inom fordonsteknik. Vi tillhandahåller egenutvecklade lösningar i områden relaterade till fordonsdynamik, restanda & säkerhet och bränsleekonomi. Våra system och produkter går till tillverkare av lastbilar, bilar, industriella fordon och motorer över hela världen. Haldex är noterat på Stockholmsbörsens A-lista och har en årsomsättning på knappt 7 miljarder kronor med ca 4.100 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50. 2002-07-02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00700/wkr0002.pdf