We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 13, 2002 | Press release
Haldex satsar på långsiktig forskning och utveckling av AWD-system

Haldex satsar på långsiktig forskning och utveckling av AWD-system För att befästa och vidareutveckla viktiga kärnteknologier har Traction Systems,som inom Haldexkoncernen utvecklar och marknadsför AWD-system (All Wheel Drive),inlett ett forskningsprojekt med Avdelningen för Maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet och Statoil Lubricant AB. Projektet är delfinansierat av VINNOVAs Programrådet för Fordonsforskning och Stiftelsen för Strategisk Forskning (forsk- ningsprogrammet HiMeC). Haldex AWD-system bygger på ett antal kärnteknologier inom elektronik och mekanik,vilka gjort systemet marknadsledande. En av dessa är hur momentöverföringsfunktionen mellan fram- och bakaxel kan ske på ett optimalt sätt. Detta påverkas i sin tur av de smörjförhållanden som råder i varje specifikt körfall. Projektet syftar till att tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Statoil fördjupa kunskapen om de parametrar som påverkar livslängd och funktion av denna typ av AWD-system. Resultatet kommer att utgöra en del av den nyvunna kunskap, som läggs till grund för kommande generationers system. Projektet utgör därmed en del av den forsknings- och utvecklingsstrategi, som ska säkerställa Haldex långsiktiga ledarposition inom AWD-system. Forskningsprojektet kommer att pågå till 2005 inom Luleå Tekniska Universitet. Projektansvarig är Hans Engström, utvecklingschef vid Haldex Traction AB. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, är en innovatör inom fordonsteknik med huvudinriktning mot fordonsdynamik och tillhandahåller på global basis egna system och produkter för lastbilar, bilar och industriella fordon. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årsomsättning på ca 7 miljarder kronor med 4.150 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, Haldex AB (telefon 08-678 72 70), Ulf Ahlén, divisionschef Traction Systems eller Hans Engström, utvecklingschef Traction Systems (telefon 0418-57 65 00). 2002-03-13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT00580/wkr0002.pdf