We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 7, 2002 | Press release
Haldex tecknar "Letter of Intent" avseende utveckling av elektroniskt reglerbar tvärdifferential # ett komplement till H

Innovativ fordonsteknik Haldex tecknar "Letter of Intent" avseende utveckling av elektroniskt reglerbar tvärdifferential - ett komplement till Haldex AWD-system Haldex Traction Systems, en division inom Haldexkoncernen, har tecknat ett"Letter of Intent" med en europeisk biltillverkare avseende vidareutveckling och test av ett Haldex-koncept rörande ett elektroniskt reglerbart system för moment-överföring mellan hjulen på samma axel, en "intelligent" tvärdifferential. Prototyper i konceptform kommer att levereras för fälttester av systemet under vintern. Det nya systemet, som kompletterar Haldex AWD-system och breddar produktprogrammet inom Traction Systems, beräknas kunna lanseras på marknaden under 2004-2005. Det bedöms att en icke oväsentlig del av AWD- marknaden kommer att välja den nya reglerbara tvärdifferentialen som ett tilläggssystem. Det nya systemet, som integreras i Haldex AWD-system, bedöms ge extremt goda"off-road"-egenskaper. I kombination med bilens elektroniska stabiliseringssystem, förväntas det nya systemet också ytterligare förbättra fordonets egenskaper i olika körsituationer. Genom att Haldex AWD-system är modulärt uppbyggt och det nya systemet utnyttjar gemensamma komponenter, är investeringarna i utveckling och produktionsutrustning förhållandevis små. Haldex har genom lanseringen av sitt AWD-system tagit en ledande position inom segmentet reglerbara fyrhjulsdriftsystem för bilar. Tillsammans med Haldex lansering av elektroniska bromssystem och andra subsystem för tunga fordon, har koncernen tagit viktiga steg i den strategiska inriktningen mot fordonsdynamiska system. Utvecklingen av ett nytt system, som i bilar på ett intelligent sätt reglerar moment-överföringen mellan hjulen på samma axel, förstärker ytterligare Haldex position inom fordonsdynamik. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, är en innovatör inom fordonsteknik med huvudinriktning mot fordonsdynamik och tillhandahåller egna system och produkter för lastbilar, bilar och industriella fordon på global basis. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årsomsättning på ca 7 miljarder kronor med 4.150 anställda. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, Haldex AB (telefon 08-678 72 70). 2002-01-07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/07/20020107BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/07/20020107BIT00090/bit0001.pdf