We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 18, 2002 | Press release
Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Styrelsen i Haldex AB har i dag beslutat att eventuellt utnyttja det mandat om återköp av egna aktier som erhölls av den ordinarie bolagsstämman den 9 april 2002. Stämmans beslut innebär att högst 10% av samtliga aktier kan återköpas fram till ordinarie bolags- stämma år 2003. Haldex nuvarande innehav av egna aktier är 131.470 aktier, vilket motsvarar 0,6% av totala antalet aktier. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen. Stockholm den 18 september 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00720/wkr0002.pdf