We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 8, 2002 | Press release
Rapportdatum 2002

Rapportdatum 2002 14 februari Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 09 april Bolagsstämma i Stockholm 26 april Tremånadersrapport januari-mars 25 juli Halvårsrapport januari-juni 22 oktober Niomånadersrapport januari-september Stockholm den 8 januari 2002 Claes Warnander Verkst direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/08/20020108BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/08/20020108BIT00240/bit0001.pdf