We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 18, 2003 | Annual Financial Statement
Haldex Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 · Resultat före skatt 112 MSEK (112), exklusive jämförelse- störande poster 153 MSEK (112). · Vinst per aktie SEK 3:51 (3:49), exklusive jämförelse-störande poster SEK 4:82 (3:49). · Rörelsens kassaflöde efter investeringar 338 MSEK (78), en ökning med 260 MSEK. · Orderingång 6.482 MSEK (6.033), en ökning med 7%. Valutajusterat, en ökning med 12%. · Omsättning 6.414 MSEK (6.225), en ökning med 3%. Valutajusterat, en ökning med 7%. · Traction Systems divisionen redovisade vinst 3 MSEK i 4:e kvartalet. · Planerad omstrukturering i tyska Heidelbergfabriken leder till en årlig besparing på 5 M€. Engångskostnader för genom-förande på 6M€ belastas 1:a kvartalet 2003. · Utdelningsförslag SEK 1:50 (1:50). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00710/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00710/wkr0002.pdf Hela rapporten