We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 21, 2003 | Press release
Haldex förvärvar ny miljöteknik till förbränningsmotorer

Haldex förvärvar ny miljöteknik till förbränningsmotorer Haldex har tecknat avtal med utvecklingsbolaget Varivent Innovations AB omfattande exklusiv rätt att vidareutveckla och marknadsföra ny teknik för bl.a. EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) i dieselmotorer. Varivent-tekniken gör det möjligt att klara de kommande internationella (Euro 5, US 07) kraven på minskat utsläpp av kväveoxider och partiklar med den för fordonsbranschen och samhället kostnads-effektiva EGR-tekniken. De hittillsvarande begränsningarna med EGR-tekniken för att nå de nya utsläppsnivåerna - begränsad gasåterföring och energiförluster - elimineras med Varivent-tekniken. Detta får till följd att bränsleförbrukningen blir väsentligt lägre än för andra metoder. Varivent-tekniken gör det också möjligt att använda enklare metoder för att minska partikelutsläppen. Efter införandet av Euro 5 och US 07 kan den totala marknaden för Varivent-tekniken uppskattas till ca 750 MSEK årligen. Utsläpp från dieselmotorer innehåller partiklar och kväveoxider (NOx), som bl.a. orsakar rök och försurning. Nya miljökrav för emissioner från dieselmotorer införs i Europa under 2005 (EURO 4) och 2008 (EURO 5) samt i USA 2007 (US 07). Tillåtna utsläppsnivåer av NOx blir då så låga att ny teknik för avgasrening måste införas samtidigt som en efter-behandling blir nödvändig för att minska rökutsläppet. Två huvudtekniker är aktuella: - EGR (Exhaust Gas Recirculation) innebär att avgaser återförs till motorns insugnings-luft, varvid temperaturen och mängden NOx minskas. Denna återföring kräver pump-energi, d v s ökad bränsleförbrukning. - SCR (Selective Catalytic Regeneration) innebär tillförsel av en basisk lösning (urea), som neutraliserar avgasernas sura kväveoxider. SCR kräver att lastbilar utrustas med behållare för urea och att en infrastruktur etableras för påfyllning av urea vid tankstationer i alla länder. Detta innebär både vikt- och kostnadsnackdelar. Varivent-tekniken, som Haldex nu förfogar över, har i tester visat oöverträffade fördelar när den appliceras i EGR-motorer både avseende NOx-nivåer och partikelutsläpp, samtidigt som bränsleförbrukningen reduceras. Prototyper kommer nu att färdigställas och fält- och långtidsprovning genomföras under 2004/2005. Inledande kontakter har redan tagits med ett flertal tillverkare av lastbilar och dieselmotorer. 2. Genom förvärvet av Varivent-tekniken har Haldex ytterligare förstärkt sitt produktutbud till tillverkare av förbränningsmotorer: Haldex är sedan lång tid världsledande vad gäller avance-rade fjädertrådsprodukter till motorer (med tillämpningar för ventilfjädrar, kolvringar m.m.) och har en ledande position avseende hydrauliska bränslematarpumpar och hydrauldrivna kylfläktsystem. I samarbete med Alfa Laval har en hydrauldriven centrifugalseparator (Alfdex) utvecklats för rening av ventilationsgaser i dieselmotorer. Med Varivent-tekniken kommer även en bränsleeffektiv NOx-rening att kunna erbjudas. Haldex (www.haldex.com) är ett fordonsteknikföretag med egna system och produkter för tillämpningar inom områdena fordonsdynamik & rörelsekontroll, prestanda & säkerhet samt bränsle- och miljöeffektivitet. Produktprogrammet inkluderar bromssystem till tunga fordon, kraftsystem till off-road-fordon, fyrhjulsdriftsystem till bilar samt specialfjädertrådsprodukter till förbränningsmotorer. Varivent Innovations AB (www.varivent.se) är verksamt på Stockholms Teknologipark - Teknikhöjden. Teknologin kommer ursprungligen från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, vid institutionen för förbränningsmotorteknik. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Jan-Erik Dantoft, teknisk direktör, tfn 08-545 049 50. 2003-07-21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00330/wkr0002.pdf