We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 15, 2003 | Press release
Haldex och SmarTire i samarbete kring system för kontroll av lufttryck i däck

Haldex och SmarTire i samarbete kring system för kontroll av lufttryck i däck Stockholm 15 oktober 2003 - Haldex Brake Controls, en division inom Haldexkoncernens affärsområde Commercial Vehicle Systems, har tecknat en överenskommelse med det kanadensiska företaget SmarTire Systems avseende integrering av SmarTires system för mätning av lufttryck i däck i Haldex ABS/EBS-system för tunga fordon. Kontinuerlig mätning av lufttrycket i däck har alltmer kommit i fokus för att ytterligare förbättra säkerheten på vägarna, både vad gäller personbilar och kommersiella fordon (lastbilar, släpvagnar, bussar). Bland tillgängliga teknologier har direkt tryckmätning - i motsats till indirekt tryckmätning - kommit att bli den föredragna tekniken, vilket också bekräftas av senaste lagstiftningen i USA. SmarTire är en ledande leverantör av direkt tryckmätningsteknik och har koncentrerat sig på personbilar. Den föreliggande överenskommelsen innebär att Haldex kan inkorporera denna utprovade teknik i våra system för bromsreglering och därmed tillhandahålla ett kostnadseffekivt system för bevakning av lufttrycket i däcken på kommersiella fordon. Haldex kommer att integrera vissa delar av systemet i våra ABS/EBS- system och utveckla lämplig mjukvara för att tillhandahålla bevaknings- och varningssystem för lufttryck. SmarTire kommer att tillhandahålla vissa komponenter, t.ex. sensorer som placeras inne i hjulen/däcken och CAN-baserade mottagare. Båda företagen kommer att gemensamt utveckla teknologin för framtida tillämpningar. Haldex kommer att utnyttja sin position på den globala marknaden för tunga fordon för att sälja och marknadsföra teknologin, både till nyproduktion av fordon och till eftermarknaden. Lagstiftning kring kraven på bevakning av lufttryck i däck kommer sannolikt att införas i ett flertal länder och den direkta mätmetoden kommer sannolikt att bli den förhärskande. SmarTire Systems Inc. utvecklar och marknadsför system för mätning av lufttryck i däck för den globala fordonsindustrin. SmarTire grundades 1987 och har kontor i Nordamerika och Europa. Ytterligare information kan fås på www.smartire.com. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på ca 6,5 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, telefon 08-545 049 50; Chuck Kleinhagen, COO, telefon +1816 891 2470; eller Robert Else, divisions-chef Brake Controls, telefon +44 1527 499 499. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00910/wkr0002.pdf