We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 24, 2003 | Interim Report
Haldexkoncernen 1:a halvåret 2003

Haldexkoncernen 1:a halvåret 2003 · Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 93 MSEK (106). Valutakursförändringar påverkade negativt med 13 MSEK. · Resultat före skatt, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 36 MSEK (88). · Orderingången var 3.104 MSEK (3.482), en minskning med 11%. Valutajusterat, oförändrad nivå. · Omsättningen var 3.098 MSEK (3.377), en minskning med 8%. Valutajusterat en ökning med 3%. · Förvärv av ny miljöteknik för dieselmotorer Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-september 27 oktober 2003 Bokslutskommuniké februari 2004 Stockholm 2003-07-24 Claes Warnander VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten