We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 24, 2003 | Interim Report
Haldexkoncernen 1:a kvartalet 2003

Haldexkoncernen 1:a kvartalet 2003 - Resultat före skatt, exklusive tidigare aviserad avsättning för omstrukturering av produktionsenheten i Heidelberg, uppgick till 54 MSEK (39), en ökning med 38%. - Valutakursförändringar påverkade resultatet negativt med 5 MSEK. - Resultat före skatt inklusive omstruktureringsreserv 57 MSEK (0) uppgick till -3 MSEK (39). - Orderingången var 1.673 MSEK (1.777), en minskning med 6%. Valutajusterat, en ökning med 4%. - Omsättningen var 1.556 MSEK (1.639), en minskning med 5%. Valutajusterat, en ökning med 5%. För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. www.haldex.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten