We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 22, 2004 | Interim Report
Haldex 9 månader 2004

Haldex 9 månader 2004 Januari - september · Resultat före skatt ökade med 50 % till 188 MSEK mot fjolårets 125 MSEK (68 MSEK inklusive omstrukture- ringskostnader). · Rörelseresultatet ökade med 37 % till 231 MSEK mot fjolårets 168 MSEK (111 MSEK inklusive omstrukture- ringskostnader). · Resultat efter skatt uppgick till 125 MSEK (26) och vinst per aktie till SEK 5:68 (1:19). · Resultatet påverkades negativt av valutaförändringar med 19 MSEK och av materialprisökningar med netto 45 MSEK. · Orderingången var 5.347 (4.498), en ökning med 19 % eller valutajusterat 25 %. Omsättningen var 5.101 MSEK (4.550), en ökning med 12 % eller valutajusterat 18 %. 3:e kvartalet · Resultat före skatt ökade med 75 % till 56 MSEK (32). Rörelseresultatet ökade med 39 % till 68 MSEK (49). · Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (20) och vinst per aktie till SEK 1:69 (0:92). · Orderingången var 1.596 MSEK (1.394) och omsättningen 1.645 MSEK (1.452), ökningar med 14 % respektive 13 %. För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/22/20041021BIT22560/wkr0010.pdf

Related Documents