We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 17, 2004 | Press release
Haldex deltar i EU-projektet SPARC

Haldex deltar i EU-projektet SPARC Haldex har inbjudits att delta i ett EU-finansierat utvecklingsprojekt avseende bl.a. framtida bromssystem för lastbilar. Utvecklingsprojektet, som kallas SPARC (Secure Propulsion using Advanced Redundant Control) leds av Daimler Chryslers Commercial Vehicle Division. Projektet är treårigt med en budget på 14,2 miljoner Euro och ingår i EU:s 6:e ramprogram IST. SPARC-projektets övergripande målsättning är att väsentligt förbättra trafiksäkerhet och effektivitet rörande tunga kommersiella fordon genom användandet av avancerade elektroniska system, som bl.a. inbegriper preventiva säkerhetssystem som kompenserar för förarmisstag. Verifiering kommer att ske i fullskaliga fordonsförsök. Haldex är en av 20 deltagare i projektet och bidrar med dels elektriskt aktiverade skiv- bromsar i tung lastbil, dels ett subsystem för släpvagnar omfattande elektronisk broms-reglering (EBS) med elektrisk skivbroms samt system för fjädring. Ambitionen är att skapa ett säkert system med en öppen arkitektur som har definierade och standardiserade gränssnitt samt att utarbeta en gemensam europeisk homologiseringsprocess för tunga lastbil/släpvagnsekipage. Invitationen att delta i SPARC-projektet bekräftar Haldex utveckling till en kompetent och långsiktigt trovärdig systempartner på bromsområdet för tunga fordon. Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på drygt 6 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, telefon 08-545 049 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT20100/wkr0006.pdf

Related Documents