We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 13, 2004 | Press release
Haldex inviger Ungern-fabrik

Haldex inviger Ungern-fabrik Den 12 oktober invigde Haldex en nyuppförd fabrik i Ungern för slutmontage och test. Biträdande finansminister Gunnar Lund och Dr. Imre Réthy, statssekreterare i det Ungerska Ekonomi- och Transportministeriet, förrättade invigningsceremonin tillsammans med Haldex koncernledning. Etableringen av Ungernfabriken, som initialt omfattar 20.400 m2 mark med 5.750 m2 byggnadsyta, är en av flera åtgärder för att förbättra koncernens kostnadsstruktur och konkurrenskraft. Haldex produktion och inköp i Ungern och andra östeuropeiska länder ökar, samtidigt som den egna produktionen i västeuropeiska länder reduceras. Ungernfabriken är planerad att fungera som en koncerngemensam enhet, där flera divisioner kan förlägga slutmontage och test av produkter för den europeiska marknaden. En ungersk produktionsledning har rekryterats och fabriken har kvalitetscertifierats enligt QS 9000. Certifiering enligt TS 16946 planeras till juli 2005 och ISO 14000 till december 2005. Fullt utnyttjad kommer anläggningen att sysselsätta ca 140 medarbetare. Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på drygt 6,6 miljarder kronor med ca 4.400 medarbetare. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/13/20041013BIT20130/wkr0010.pdf

Related Documents