We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 11, 2004 | Press release
Haldex och Alfa Laval bildar gemensamma bolaget Alfdex AB

Haldex och Alfa Laval bildar gemensamma bolaget Alfdex AB Haldex och Alfa Laval formaliserar nu sitt samarbete kring rening av vevhusgaser som utsläpps från dieselmotorer genom att bilda Alfdex AB - ett gemensamt (50/50) ägt bolag. Alfdex har bildats för att vara den formella licensägaren av teknologin och svara för samordningen av den gemensamma verksamheten. Kraven på rening av utsläpp från dieselmotorer skärps successivt och genom Alfdex erbjuds marknaden en högeffektiv lösning för rening av oljebemängd ventilationsluft från vevhuset som släpps ut från dieselmotorer. Alfdex-systemet bygger på Alfa Lavals unika och långa tradition inom centrifugalseparering och på Haldex kompetens att erbjuda högpresterande system till den globala fordonsindustrin. Mats Ekeroth, som varit projektledare sedan starten av samarbetet 2002, har utnämnts till VD för Alfdex AB. Mats Ekeroth har haft flera olika positioner inom Haldex. Han kommer att rapportera till Alfdex styrelse med Ulf Granstrand som styrelseordförande. Ulf Granstrand är Executive Vice President i Alfa Laval och chef för divisionen Process Technology. Intresset för Alfdex-systemet har varit mycket stort och de flesta dieselmotortillverkarna i Europa och USA har redan framgångsrikt testat systemet eller är mitt inne i testfasen. Arbetet med att anpassa Alfdex-separatorn för specifika motorprojekt är redan långt framskridet tillsammans med flera motortillverkare. Alfdex-separatorn är avsedd för dieselmotorer på 5 till 16 liter, vilket ungefär motsvarar motorer till mellantunga och tunga lastbilar, men även bussar och entreprenadmaskiner samt motorer till marina och industriella applikationer. Globalt bedöms den totala potentialen för Alfdex-systemet vara över 1 miljard SEK årligen. Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på drygt 6 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/11/20040611BIT20300/wkr0006.pdf

Related Documents