We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 26, 2004 | Press release
Haldexkoncernen 1:a halvåret 2004

Haldexkoncernen 1:a halvåret 2004 2:a kvartalet · Resultat efter skatt var 44 MSEK (27) och vinst per aktie SEK 1:99 (1:23). · Resultat före skatt var 65 MSEK (39). Rörelseresultatet var 78 MSEK (53). · Orderingången var 1.876 MSEK (1.431) och omsättningen 1.753 MSEK (1.542). 1:a halvåret · Resultat efter skatt var 88 MSEK (6) och vinst per aktie SEK 3:99 (0:27). · Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, var 132 MSEK (93), en ökning med 41 %. Valutaförändringar påverkade negativt med 13 MSEK. Inklusive omstrukturerings- kostnader var resultat före skatt 132 MSEK (36). · Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, var 163 MSEK (119), en ökning med 37 %. Valutaförändringar påverkade negativt med 15 MSEK. Rörelsemarginalen var 4,8 % (4,0). Inklusive omstruktureringskostnader var rörelse- resultatet 163 MSEK (62) och rörelsemarginalen 4,8 % (2,1). · Orderingången var 3.751 MSEK (3.104), en ökning med 21 %. Omsättningen var 3.456 MSEK (3.098), en ökning med 12 %. Valutajusterat var ökningarna 27 % respektive 17 %. · Materialkostnadsökningar på främst stålprodukter har påverkat resultatet negativt med netto 16 MSEK motsvarande knappt 0,5 %-enheter på vinstmarginalen. Huvuddelen inom Commercial Vehicle Systems och i andra kvartalet. För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT20200/wkr0010.pdf

Related Documents