We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 19, 2004 | Annual Financial Statement
Helårsrapport 2003

Helårsrapport 2003 4:e kvartalet o Omsättningen uppgick till 1.486 MSEK (1.500), en minskning med 1 %. Valutajusterat ökade omsättningen med 9 %. o Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (42) och marginalentill 4,6 % (3,1) o Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (28). Helåret 2003 o Omsättningen uppgick till 6.036 MSEK (6.414), en minskning med 6 %. Valutajusterat ökade omsättningen med 4 %. o Rörelseresultatet uppgick till 176 MSEK (177) och marginalen till 3,1 % (2,9). Exklusive engångsposter var rörelseresultatet 233 MSEK (218) och marginalen 4,0 % (3,6). Valutakurser påverkade resultatet negativt med netto 30 MSEK. o Resultat före skatt uppgick till 120 MSEK (112). Exklusive engångsposter var resultat före skatt 177 MSEK (153). o Resultat efter skatt uppgick till 70 MSEK (78). Vinst per aktie var SEK 3:18 (3:51). Exklusive engångsposter var resultat efter skatt 127 MSEK (107) och vinst per aktie SEK 5:78 (4:82). o Utdelning föreslås till SEK 1:75 (1:50). Haldexkoncernen (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på drygt 6 miljarder kronor med ca 4.000 medarbetare. För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT20010/wkr0006.pdf

Related Documents