We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 14, 2004 | Press release
Kommuniké

Kommuniké Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma VD:s anförande I sitt anförande på stämman framförde VD Claes Warnander bl.a. - Från det senaste toppåret 1999 har dalgången i konjunkturcykeln varit utdragen och varat i 3-årsperioden 2001-2003. Men fordonsmarknaden - särskilt tunga fordon - visar nu tecken på ett cykliskt uppsving. - Haldex har ytterligare stärkt sina marknadspositioner genom ett antal viktiga, nya affärer, bl.a.: skivbromsar till lastbilar; fyrhjulsdriftsystem till både existerande och nya personbilstillverkare; bränslematarpumpar till dieselmotorer. - Haldex har en rad viktiga nya produktprojekt under utveckling, bl.a.: ABS/EBS- system till lastbilar; nya skivbromskoncept till lastbilar; ny teknologi till diesel- motorer för att klara kommande miljökrav. - Åtgärder för att förbättra kostnadsstrukturen pågår och följer planerna: utläggning av maskinbearbetning från Heidelbergfabriken; nedläggning av Blackburnfabriken; etablering av produktionsenhet i Ungern; flyttning av viss produktion från USA till Mexiko. - Omsättning och resultat för 2003 påverkades negativt av dollarförsvagningen. Trots en omsättningsminskning med 6 % till 6.036 MSEK ökade resultatet före skatt med 7 % till 120 MSEK. Exklusive engångsposter, ökade resultatet före skatt med 16 % till 177 MSEK. - Verksamhetsåret 2004 kommer att visa början på en cyklisk uppgång inom fordonsindustrin och bidra till att Haldex ökar försäljning, resultat och lönsamhet. Med nuvarande dollarkurs kommer omsättning och resultat att påverkas negativt uttryckt i svenska kronor jämfört med 2003. Koncernens omsättning bedöms därför visa en moderat ökning, medan resultat och lönsamhet bör visa en mer påtaglig förbättring. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/14/20040414BIT20970/wkr0006.pdf

Related Documents