We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 21, 2004 | Press release
Nya styrelsledamöter föreslås till Haldex

Nya styrelsledamöter föreslås till Haldex Lars V Kylberg, som varit ledamot under perioden 1984-1992 och styrelsens ordförande under perioden 1996-2003 har funnt tiden mogen att avgå och har meddelat att han inte står till förfogande för omval till Haldex styrelse. Även Leif Rogersson, ledamot sedan 1998, har undanbett sig omval. Nomineringskommittén föreslår därför två nya styrelsemedlemmar i Haldex: Sune Karlsson och Lars Westerberg. Sune Karlsson föreslås också till ordförande. Sune Karlsson, nyligen pensionerad från ABB, har haft en lång karriär inom ASEA och ABB. Fram till 2001 var han medlem av ABB:s koncernledning med globalt ansvar för segmenten Transmission och Distribution, med en omsättning på 7-8 miljarder dollar. Lars Westerberg är VD och koncerchef för Autoliv och har en stor erfarenhet från fordonsbranschen. Nomineringskommittén föreslår vidare att Arne Karlsson, Kurt Palmgren, Bengt Stillström, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg och Claes Warnander omväljs till styrelsen i Haldex. Förslaget har utarbetats av en nomineringskommitté bestående av respresentanter för Haldex fem största ägare, representerande ca 35 % av aktierna. För ytterligare information hänvisas till Lars V Kylberg, tfn 0705-89 31 77, Bengt Stillström, Traction AB, tfn 0704-40 40 99 eller Mats Andersson, Tredje AP-fonden, tfn 0709-51 72 28. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT20030/wkr0006.pdf

Related Documents