We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 26, 2005 | Interim Report
Haldex 1:a halvåret 2005

Januari – juni • Resultat efter skatt ökade med 40 % till 145 MSEK (104). Vinst per aktie steg med 41 % till SEK 6:53 (4:62). • Resultat före skatt ökade med 37 % till 205 MSEK (149). • Rörelseresultat ökade med 27 % till 232 MSEK (183). • Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) förbättrades till 13,7 % (11,2). Rörelsemarginalen ökade till 6,1 % (5,3). • Nettoomsättningen ökade 10 % till 3.806 MSEK (3.456), valutajusterat var ökningen 12 %. • Orderingången ökade 6 % till 3.970 MSEK (3.751), valutajusterat var ökningen 8 %. April – juni • Resultat efter skatt steg med 39 % till 72 MSEK (51). Vinst per aktie ökade med 41 % till SEK 3:24 (2:29). • Resultat före skatt ökade med 39 % till 103 MSEK (74). Rörelseresultatet förbättrades med 31 % till 115 MSEK (88). • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 1.962 MSEK (1.753). Orderingången ökade med 3 % till 1.928 MSEK (1.876). • Joakim Olsson ny koncernchef och VD. • Ny Kinafabrik har påbörjat tillverkning av bromskomponenter. För ytterligare information kontakta: Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50

Related Documents