We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 26, 2005 | Interim Report
Haldex 1:a kvartalet 2005

● Resultat efter skatt ökade 38 % till 73 MSEK (53). Vinst per aktie steg till SEK 3:29 (2:34). ● Resultat före skatt ökade 36 % till 102 MSEK (75). ● Rörelseresultatet ökade 23 % till 117 MSEK (95). ● Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) ökade till 13,2 % (10,0). Vinstmarginalen förbättrades till 6,3 % (5,6). ● Omsättningen ökade 8 % till 1.844 MSEK (1.703). Valutajusterat var ökningen 13 %. ● Orderingången ökade 9 % till 2.042 MSEK (1.875). Valutajusterat var ökningen 13 %. ● Betydande affärer med ordervärde 900 MSEK erhölls och strategiska samarbeten etablerades.

Related Documents