We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 26, 2005 | Press release
Haldex 9 månader 2005

Januari – september • Resultat efter skatt ökade med 28 % till 189 MSEK (148). Vinst per aktie steg med 28 % till SEK 8:52 (6:63). • Resultat före skatt ökade med 26 % till 268 MSEK (214). • Rörelseresultat ökade med 19 % till 310 MSEK (260). • Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) förbättrades till 13,3 % (12,1). Rörelsemarginalen ökade till 5,5 % (5,1). • Nettoomsättningen ökade 10 % till 5.612 MSEK (5.101), också valutajusterat var ökningen 10 %. • Orderingången ökade 8 % till 5.757 MSEK (5.347), valutajusterat var ökningen 7 %. För ytterligare information kontakta: Joakim Olsson, VD och koncernchef eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50

Related Documents