We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 1, 2005 | Press release
Haldex och Hendrickson annonserar formellt samarbete
Affärsområde Commercial Vehicle Systems inom Haldexkoncernen och Hendrickson i Boler-gruppen annonserar bildandet av ett formellt samarbete i syfte att göra Haldex bromsteknologi till standard på Hendricksons integrerade axel- och fjädringssystem.

Hendrickson är en marknadsledare inom icke drivande axlar för tunga lastbilar och släpvagnar samt inom fjädringssystem för dessa fordon. Haldex och Hendrickson avser att samarbeta kring konstruktion och integration av sina respektive produkter för att optimera prestanda, vikt och totala livscykelkostnader för axel-, broms- och fjädringsmoduler. Även om Haldex bromsprodukter blir standard, kommer Hendrickson fortsätta att erbjuda alternativa broms- och fjädringsprodukter som option. Haldex kommer fortsätta att leverera sina broms- och fjädringsprodukter till andra axel- och fjädringsföretag. I en kommentar till samarbetet säger Joe Ross, Hendricksons VD: ”Samarbetet med Haldex gör det möjligt att ge bättre stöd till våra kunder genom att utveckla innovativa, integrerade lösningar som kombinerar axlar, bromsar och fjädringar till ett komplett system. Med detta tillvägagångssätt kan vi hitta mer optimala lösningar än när vi hanterar dessa produkter som individuella komponenter.” Chuck Kleinhagen, COO inom Haldex och ansvarig för affärsområde Commercial Vehicle Systems, tillägger: ”Samarbetet med Hendrickson innebär att de två företagen kan erbjuda integrerade lösningar till OEM och åkerier och en möjlighet för ”one-stop-shopping”. Detta minskar både tid och kostnader för att optimera prestanda och totalkostnad för axel- broms- och fjädringspaket.” För ytterligare information kontakta Claes Warnander, VD och koncernchef, eller Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50.

Related Documents