We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 15, 2005 | Press release
Haldex och SKF annonserar samarbete kring produktutveckling
Haldex och SKF har beslutat att gemensamt utveckla en avancerad, komplett nav- och bromsenhet för kommersiella fordon, lastbilar, bussar och släpvagnar. Systemet kommer att baseras på Haldex nya generation skivbroms med konceptet Fixed Caliper Dual Disc och SKF:s lager- och tätningsteknologi för hjullagerenheter.

Genom att integrera Haldex nya högpresterande Dual Disc skivbroms med SKF:s välutprovade nav-teknologi, kan en mycket kompaktare produkt skapas, som erbjuder stor potential att förbättra säkerhet, prestanda och optimerad konstruktion. Detta produktkoncept kommer också att ge fordonstillverkaren möjlighet att optimera framtida utrymmeskrav för installation. I jämförelse med dagens tekniska lösning, kommer fordonsoperatörerna dessutom att få fördelar från längre livslängd på bromsarna och högre tillgänglighet, bättre prestanda i kombination med lägre vikt och potential för högre lastkapacitet. Systemet är också konstruerat att erbjuda enklare service och reservdelshantering. Vartefter konceptet vidareutvecklas under 2005 kommer bolagen att börja arbeta med intresserade kunder. Tom Johnstone, SKF:s koncernchef: ”Detta partnerskap med Haldex ger oss möjlighet att utveckla en innovativ lösning som möter våra gemensamma kunders krav på säkerhet och prestanda. Partnerskapet med Haldex bekräftar SKF:s ambition att vara ett ledande tekniskt kunskapsföretag.” Claes Warnander, Haldex koncernchef, tillade: ”Samarbetet med SKF är ett exempel på hur styrkefaktorer i olika bolag kan kombineras för att skapa nya affärsmöjligheter och visar att Haldex eftersträvar att vara i framkanten av bromsteknologin för tunga kommersiella fordon.” För ytterligare information från Haldex kontakta: Claes Warnander, VD, telefon 08-545 049 50, e-mail claes.warnander@haldex.com Lennart Hammargren, Finansdirektör, telefon phone 08-545 049 50, e-mail lennart.hammargren@haldex.com För ytterligare information från AB SKA kontakta: PRESS: Lars G. Malmer, SKF Group Communication, telefon 031-337 1541, e-mail: Lars.G.Malmer@SKF.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, telefon 031-337 1994, e-mail: Marita.Bjork@skf.com

Related Documents