We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 16, 2005 | Press release
Haldex ökar ägandet i Haldex Wien till 100 procent
Haldex har ökat ägandet i försäljningsbolaget Haldex Wien från 49 procent till 100 procent.

Försäljningsbolaget i Österrike var en del av förvärvet av Midland Grau 1998. Haldex övertog då 49 % i bolaget, som namnändrades till Haldex Wien. Haldex Wien säljer Haldex bromsprodukter i Österrike, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Balkanländerna. Förvärvet är ett ytterligare steg i Haldex satsning på den växande marknaden i Östeuropa. Sedan tidigare finns Haldex med försäljningsenheter i Polen och Ryssland. Under fjolåret etablerades en monteringsenhet i Ungern. Med ett helägt dotterbolag kan förändringar och satsningar enklare genomföras, inklusive att utöka produktprogrammet till koncernens övriga verksamhetsområden. Resultateffekten av förvärvet är positiv, men av begränsad betydelse för koncernen som helhet.

Related Documents