We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 8, 2005 | Press release
Haldex tecknar ett USD 250 Mio syndikerat låneavtal
Haldex har tecknat ett USD 250 Mio syndikerat låneavtal med 11 internationella banker. Avtalet har en löptid på 5 år med två möjligheter till förlängning.

Syndikeringen var ursprungligen på USD 225 Mio, men övertecknades, varvid beloppet höjdes till USD 250 Mio samtidigt som bankernas åtagande reducerades. Det nya finansieringsavtalet ersätter Haldex nuvarande finansiering om USD 225 Mio från den 9 december 2002 och ska, liksom det tidigare avtalet, användas till koncernens finansieringsbehov, men till en lägre kostnad. De deltagande bankerna är: Handelsbanken and SEB Merchant Banking som Mandated Lead Arrangers, Danske Bank and Swedbank som Arrangers and Comerica Bank, HSH Nordbank, Landesbank Baden-Württemberg, Mizuho Corporate Bank, Natexis Banques Populaires, Nord/LB and Nordea Bank som Co-Arrangers. För ytterligare information kontakta Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50.

Related Documents