We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 22, 2005 | Annual Financial Statement
Helårsrapport 2004

Helåret 2004 Resultat efter skatt uppgick till 180 MSEK (70). Vinst per aktie ökade till SEK 8:16 (3:18). Resultat före skatt ökade 44 % till 256 MSEK (177). Inklusive 2003 års reservering för omstrukturering på 57 MSEK var ökningen 114 %. Rörelseresultatet ökade med 34 % till 313 MSEK (233). Inklusive 2003 års reservering var ökningen 77 %. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 11,7 % (6,8) och vinstmarginalen ökade till 4,7 % (3,1). Omsättningen ökade 12 % till 6.759 MSEK (6.036). Valutajusterat var ökningen 17 %. Orderingången ökade 15 % till 6.923 MSEK (6.009). Valutajusterat var ökningen 21 %. Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3:00 (1:75) per aktie. 4:e kvartalet Resultat före skatt ökade 32 % till 68 MSEK (52). Rörelseresultatet ökade 25 % till 82 MSEK (65). Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 12,3 % (10,5) och vinstmarginalen ökade till 5,1 % (4,6). Omsättningen ökade 12 % till 1.658 MSEK (1.486) och orderingången med 4 % till 1.576 MSEK (1.511). Valutajusterat var ökningen 16 % respektive 9 %.

Related Documents