We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 14, 2005 | Press release
Kommuniké från Haldex AB:s ordinarie bolagsstämma den 13 april 2005

Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om SEK 3:00 per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 18 april 2005. Styrelse Stämman omvalde ledamöterna Arne Karlsson, Sune Karlsson, Kurt Palmgren, Bengt Stillström, Caroline Sundewall, Cecilia Vieweg och Lars Westerberg. Claes Warnander, som avgår som VD den 1 juni 2005, frånträder styrelsen. Stämman utsåg Sune Karlsson till ordförande.

Related Documents