We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 20, 2005 | Press release
Organisationsförändringar
I syfte att förbättra ledning, fokusering och ansvarsfördelning inom Haldexkoncernen samt säkerställa synergierna mellan de olika divisionerna inom Commercial Vehicle Systems, kommer följande förändringar i koncernstrukturen att ske fr o m den 1 oktober 2005.

Nuvarande koncernledning (Group Executive Management) organiseras i en koncernlednings-grupp (Executive Management Committe) bestående av VD och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, Senior Vice President Operations samt de fyra cheferna för divisionerna Hydraulic Systems, Garphyttan Wire, Traction Systems och Commercial Vehicle Systems (CVS). De nuvarande divisionerna inom CVS slås ihop till en enda division. CVS kommer då att bestå av fem globala produktbaserade affärsenheter samt en global försäljningsorganisation. De fem produktbaserade affärsenheterna är Actuators, Air Management, Brake Control, Foundation Brake och Friction Products. Koncernledning Fr o m den 1 januari 2006 kommer Executive Management Committee att bestå av Joakim Olsson, (VD och koncernchef), Stefan Johansson (ekonomi- och finansdirektör), Jan-Erik Dantoft (Senior Vice President Operations), Chuck Kleinhagen (divisionschef CVS), Jay Longbottom (divisionschef Hydraulic Systems), Ulf Melin (divisionschef Garphyttan Wire) samt Ulf Ahlén (divisionschef Traction Systems). Som tidigare meddelats har Stefan Johansson, f.n. finansdirektör på Duni, utnämnts till ny ekonomi- och finansdirektör med start under hösten 2005, och Ulf Melin, f.n. Sandviks landschef i Spanien, utnämnts till ny chef för division Garphyttan Wire fr o m 1 januari 2006. Chuck Kleinhagen och Jan-Erik Dantoft är f.n. COO resp. CTO inom Haldexkoncernen. Kostnadsbesparingar Omorganisationen medför att ett antal chefspositioner försvinner vilket ger en årlig kostnads-besparing på ca 20 MSEK, huvudsakligen inom Division CVS. Kostnaden uppgår till ungefär samma belopp och kommer att tas under 3:e och 4:e kvartalen i år. Ytterligare information kan fås från Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex, telefon 08-545 049 50.

Related Documents