We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 17, 2005 | Press release
Volvo väljer Alfdex-systemet för rening av vevhusgaser
Volvokoncernen har undertecknat ett utvecklingsoch leveransavtal avseende Alfdex-systemet, som utvecklats inom Alfdex AB, ett av Alfa Laval och Haldex samägt bolag. Avtalet avser alla varumärken på lastbilssidan inom Volvokoncernen. Ordervärdet är ca 400 MSEK under en 5-årsperiod och leveranser beräknas börja mot slutet av 2005.

Alfdex-systemet, som bygger på Alfa Lavals centrifugalsepareringsteknik, erbjuder en högeffektiv rening av oljedroppar och sotpartiklar som finns i ventilationsluften från dieselmotorernas vevhus, s.k. vevhusgaser. Skärpta miljökrav kring denna typ av utsläpp från motorer är under införande i västvärlden och i Asien. Lagstiftning har redan introducerats i Korea. Japan har infört lagstiftning från och med januari i år. Den nordamerikanska marknaden inför liknande krav från 2007 och Europa förväntas införa ett nytt regelverk 2008. Intresset för Alfdex-systemet är stort och de flesta dieselmotortillverkare i Europa, USA och andra delar av världen har framgångsrikt testat eller testar systemet. Ett flertal projekt pågår. Avtalet med Volvokoncernen avser deras samtliga varumärken, Volvo, Renault och Mack. Leveranser i mindre skala har skett till den sydkoreanska markanden och serieleveranser beräknas starta under fjärde kvartalet 2005. ”Den globala marknadspotentialen för Alfdex-systemet bedöms vara över 1 miljard kronor årligen. Avtalet med Volvokoncernen, tillsammans med att Scania tidigare har beslutat sig för Alfdex-systemet, innebär att vi på kort tid intagit en stark marknadsposition”, säger Mats Ekeroth, VD för Alfdex AB. Samarbetet mellan Alfa Laval och Haldex – Alfdex – är ett framgångsrikt exempel på hur styrkefaktorer i olika företag kan kombineras för att skapa nya och spännande affärs-möjligheter.

Related Documents