We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 24, 2006 | Press release
1:a kvartalet 2006
Resultatet efter skatt ökade med 2 MSEK till 75 MSEK (73). Vinst per aktie uppgick till 3:37 SEK (3:29). Rörelseresultatet ökade med 5 % till 123 MSEK (117). Vinstmarginalen minskade från 6,3 % till 5,9 %. Resultatminskning inom division Wire på 19 MSEK på grund av temporära problem. Resultatförbättringar inom divisionerna CVS och Hydraulics med 14 MSEK respektive 9 MSEK. Kreditförlusten mot Dana blev 3 MSEK, vilket var mindre än förväntat. Resultatet före skatt ökade med 1 MSEK till 103 MSEK (102). Avkastning på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) minskade från 13,2 % till 12,1 %. Omsättningen ökade med 13 % till 2 076 MSEK (1844). Valutajusterat var ökningen 5 %. Orderingången ökade med 4 % till 2 119 MSEK (2 045). Valutajusterat minskade den med 3 %.

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50

Related Documents