We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 21, 2006 | Press release
Bokslutskommuniké
Helåret 2005 • Resultat efter skatt ökade med 27 % till 270 MSEK (212). Vinst per aktie ökade till 12:19 SEK (9:50). • Resultat före skatt ökade med 18 % till 341 MSEK (290). Exklusive omstruktureringskostnader på 28 MSEK uppgick resultatet till 370 MSEK, d v s en ökning med 80 MSEK eller 28 %. • Rörelseresultatet ökade med 11 % till 391 MSEK (353). Exklusive omstruktureringskostnader uppgick resultatet till 419 MSEK, en ökning med 19 %. Vinstmarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, ökade från 5,2 % till 5,6 %. Inklusive omstruktureringskostnader uppgick vinstmarginalen till 5,2 %. • Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) var 12,3 % (12,8). Exklusive omstruktureringskostnader var siffran 13,2 %. • Omsättningen ökade med 11 % till 7 486 MSEK (6 759). Valutajusterat var ökningen 9 %. Orderingången ökade med 10 % till 7 592 MSEK (6 923). Valutajusterat var ökningen 6 %. • Styrelsen föreslår en utdelning på 4:00 SEK (3:00) per aktie.

4:e kvartalet • Resultat före skatt uppgick til 73 MSEK (76). Exklusive omstruktureringskostnader, som uppgick till 26 MSEK under kvartalet, uppgick resultatet till 99 MSEK (76), en förbättring med 23 MSEK, eller 30 %. • Rörelseresultatet minskade med 13 % till 81 MSEK (93). Exklusive omstruktureringskostnader på 26 MSEK var rörelseresultatet 107 MSEK, • Vinstmarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 5,7 % (5.6). • Omsättningen ökade med 13 % till 1 874 MSEK (1 659) och orderingången med 16 % till 1 835 MSEK (1 576). Valutajusterat var ökningen 6 % respektive 9 %. För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, tel. 08-545 049 50

Related Documents