We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 18, 2006 | Press release
DaimlerChrysler väljer Alfdex, den nya miljövänliga lösningen för rening av vevhusgaser, för sin nya motorplattform
DaimlerChryslerkoncernen har undertecknat ett utvecklings- och leveransavtal rörande Alfdex-systemet från Alfdex AB, ett av Alfa Laval och Haldex samägt bolag. Ordervärdet är cirka 250 miljoner kronor över en 5-årsperiod och serieleveranserna beräknas börja mot slutet av 2006.

Alfdex-systemet, som bygger på Alfa Lavals unika kunnande inom centrifugalseparering och Haldex starka position som leverantör till fordonsindustrin, erbjuder marknaden en högeffektiv borttagning av oljedroppar och sotpartiklar från ventilationsluften i dieselmotorernas vevhus, s.k. vevhusgaser. DaimlerChrysler avser att integrera Alfdex-systemet i olika motorer baserade på en helt ny och unik plattform. Den globala överenskommelsen med DaimlerChryslerkoncernen omfattar de tre motorvarumärkena Detroit Diesel, Mitsubishi Fuso och Mercedes-Benz. Dessa motorer används i DaimlerChryslers lastbilsvarumärken; Mercedes-Benz, Freightliner, Mitsubishi Fuso, Sterling Trucks och Western Star Trucks. Mats Ekeroth, VD för Alfdex, kommenterar: "Genom överenskommelsen med DaimlerChrysler och de tidigare kontrakten med både Scania och Volvo, har vi tagit en stark och solid marknadsposition. En marknad som globalt bedöms vara över 1 miljard kronor årligen.” Intresset för Alfdex-systemet har hela tiden varit stort och ett flertal projekt pågår. De flesta dieselmotortillverkarna i Europa, USA och andra delar av världen har framgångsrikt testat eller testar systemet.

Related Documents