We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 8, 2006 | Press release
Dana i Chapter 11
Den 3 mars annonserade Dana Corp. att dess amerikanska verksamhet från detta datum befinner sig i Chapter 11, vilket bland annat innebär att de har skydd från fordringsägare. Haldex exponering i form av utestående fordringar mot Danas amerikanska del är ca 30 MSEK.

En reservering kommer att göras i samband med bokslutet för kvartal 1. Delar av det utestående beloppet kommer att kunna återvinnas, varför storleken på nedskrivningen i dagsläget inte kan fastställas. Haldex arbetar tillsammans med Dana och domstolen i syfte att uppnå en så bra lösning som möjligt. Dana har genomfört en refinansiering och kommer att fortsätta sin verksamhet som tidigare. Haldex kommer att leverera till Dana under den nya finansieringsstrukturen. För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 50.

Related Documents