We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 3, 2006 | Press release
Förändringar i Haldex koncernledning

Jay Longbottom, divisionschef för Hydraulic Systems, har från den 1 oktober 2006 utsetts till divisionschef för Commercial Vehicle Systems. Jay Longbottom har framgångsrikt lett Hydraulic Systems sedan 2002 och innan dess haft en internationell karriär i såväl USA som Europa. Sökandet efter ny divisionschef för Hydraulic Systems har påbörjats och under tiden har Brian Nelson, produktionschef för Hydraulic Systems nordamerikanska verksamhet, utsetts till ställföreträdande divisionschef. Charles Kleinhagen lämnar från och med den 1 oktober 2006 sin befattning som divisionschef för Commercial Vehicle Systems. Han kommer därefter att stå till koncernchefens förfogande för specialprojekt. Jan-Erik Dantoft, Executive Vice President Operations, kommer att lämna koncernen den 1 december 2006 för en ledande befattning inom ett annat svenskt industriellt företag. Jan-Erik Dantofts ansvarsområden kommer att övertas av övriga medlemmar i lednings-gruppen. Stockholm den 3 oktober 2006 Joakim Olsson CEO

Related Documents