We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 26, 2006 | Press release
Rättelse

I Haldex rapport för 9 månader 2006, som publicerades i dag den 26 oktober, skall följande korrigering göras:

På sidan sex, under rubriken ”Resultat 3:e kvartalet”, andra stycket, andra meningen, skall stå: ”Valutajusterat ökade nettoomsättningen med 7%, jämfört med samma period föregående år.”

Related Documents