We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 24, 2006 | Press release
Valberedning

Stockholm den 24 oktober 2006 – I enlighet med bolagsstämmans beslut ska de fyra största ägarrepresentanterna bilda valberedning inför bolagsstämman 2007. Vid slutet av september var dessa ägare AMF Pension, Andra AP-Fonden, Traction och Odin Fonder. Tillsammans representerar de fyra största ägarna 22,3 % av rösterna i Haldex AB per den 30 september 2006. Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:

Sarah McPhee, AMF pension, ordförande, tel 070-601 89 70, sarah.mcphee@amfpension.se
Carl Rosén, Andra AP-fonden, tel 073-940 10 10, carl.rosen@ap2.se
Bengt Stillström, Traction, tel 070-440 40 99, bengt.stillstrom@traction.se
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder, tel +47 930 505 72, nils.petter.hollekim@odinfond.no

Related Documents