We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 26, 2007 | Interim Report
1:a kvartalet 2007
Omsättningen uppgick till 2 060 MSEK (2 076). Valutajusterat ökade omsättningen med 5 %. Orderingången uppgick till 2 170 MSEK (2 119). Valutajusterat var ökningen 7 %. Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (75). Vinst per aktie uppgick till SEK 2:12 (3:37). Rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK (123). Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 % (5,9). Resultatminskningen är i huvudsak relaterad till division CVS, där rörelseresultatet minskade med 22 MSEK. Jämfört med föregående kvartal ökade resultatet inom CVS medan resultatet inom division Garphyttan Wire hade en negativ utveckling. Avkastningen på sysselsatt kapital (rullande 12 månader) uppgick till 10,4 % (12,1). En stark efterfrågan i Europa och leveranser av nya produkter kompenserade omsättningsnedgången i Nordamerika. Förvärvet av Runguang Hydraulics, en av de ledande leverantörerna av hydraulikprodukter till den kinesiska entreprenadmarknaden, genomfördes. Bolaget kommer initialt ha en årsförsäljning om cirka 130 MSEK. Bolaget kommer att konsolideras från och med 1 april 2007.

För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör eller Lena Olofsdotter, informationschef, tel. 08-545 049 50

Related Documents