We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 21, 2007 | Press release
Haldex förvärvar kinesiskt hydraulikföretag
Stockholm den 21 februari 2007 – Haldex förvärvar Runguang Hydraulics, en av de ledande leverantörerna av hydraulikprodukter till den kinesiska entreprenadmaskinsindustrin. Ett nybildat bolag, Haldex Hydraulics (Qingzhou) Co Ltd, tar över de flesta tillgångarna och de anställda från Runguang Hydraulics. Bolaget kommer initialt att ha en årsförsäljning om ca 130 MSEK. Haldex ägarandel i det nybildade bolaget är 85% och den kinesiska ledningsgruppen äger resterande 15%.

Haldex Hydraulics (Qingzhou) Co. Ltd. ska tillverka hydrauliska pumpar, ventiler och cylindrar. Tillämpningarna är främst för olika typer av entreprenadmaskiner, såsom hjullastare och grävmaskiner. Bolaget kommer att ha 1.200 anställda med en betydande vertikalt integrerad produktion.

Verksamheten som tas över av Haldex Hydraulics (Qingzhou) från Runguang Hydraulics är lönsam och har en årlig försäljning på 150 MRMB. De framtida tillväxtmöjligheterna bedöms som goda. Haldex ägarandel i det nya samägda bolaget är 85%, medan den lokala ledningsgruppen äger 15% genom Runguang Hydraulics.

Haldexkoncernens hydraulikdivision kommer genom denna transaktion att tillägna sig Runguangs 40-åriga erfarenheter från den kinesiska marknaden inom mobil hydraulik och bli en av de ledande leverantörerna av hydrauliska pumpar, ventiler och cylindrar till kinesiska tillverkare av entreprenadmaskiner.

Förvärvet kommer att ge Haldex tillgång till de produkter som för närvarande används i Kina. Vartefter marknadens efterfrågan på förbättrade tekniska lösningar ökar, kommer Haldex att kunna fasa in sin teknologi och expandera både produktsortiment och tillämpningar.

Verksamheten i Haldex Hydraulics (Qingzhou) kommer att förläggas till nya fabrikslokaler i Qingzhou i provinsen Shandong. Försäljningen och den nyligen startade produktionen av hydrauliska kraftsystem i en av de två nya, Haldexägda fabrikerna i Suzhou, kommer att samordnas med det nya samägda bolaget.

”Förvärvet gör att Haldex kan dra nytta av Runguang Hydraulics stabila och goda relationer med kinesiska kunder, samt förstärka sin marknadsposition i Kina. Genom att produktionsbasen redan är på plats, får vi också möjlighet att snabbt kunna betjäna våra internationella kunder på den kinesiska marknaden”, sade Joakim Olsson, VD och koncernchef för Haldex.

”Kombinationen av detta samarbete och vår existerande hydraulikverksamhet i Suzhou, ger oss möjlighet att erbjuda ett brett sortiment av lokalt tillverkade hydraulikprodukter för den kinesiska marknaden, samt att utveckla en tillverkningsbas för global export”, tillade Brian Nelson, tillförordnad chef för Haldex Hydraulic Systems Division.

Det kompletta och slutgiltiga genomförandet av aktieägaravtalet och avtalet om köp av nettotillgångarna är avhängigt av godkännande från de relevanta lokala myndigheterna, vilket förväntas ske inom det första kvartalet 2007.


För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon
08-545 049 54 eller 070-545 86 54.

Related Documents