We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 2, 2007 | Press release
Haldex säljer fabriken i Paris, Tennessee, i USA till SETCO Automotive Limited, Mumbai, Indien för 33 MSEK (MUSD 4.9)
Försäljningen avslutar den tidigare aviserade nedläggningen av fabriken i Paris, TN, en av Commercial Vehicle Systems fabriker i Nordamerika. Fabriken hade 120 anställda, omsatte ca 220 MSEK, och tillverkade huvudsakligen kompressorer och monterade vissa andra produkter inom affärsenheten Air Management.

Huvuddelen av produktionen har överförts till en annan av Haldex anläggningar i Nordamerika, samt till Kina.

I försäljningen till SETCO ingår byggnader, maskiner samt vissa icke strategiska produktlinjer. De sålda produktlinjerna har en årlig omsättning på ca 60 MSEK.

Haldex tidigare bedömning av nettokostnaden för omstruktureringen på 15 MSEK kvarstår, vilket har reserverats för i tredje kvartalet.

”Åtgärden är ett led i vårt pågående arbete för en bättre kostnadsstruktur” säger Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex.


För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon
08-545 049 54 eller 070-545 86 54.


Related Documents