We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 3, 2007 | Press release
Jan Pieters ny chef för division Garphyttan Wire
Jan Pieters, sedan 2000 VD för Fagersta Stainless Steel AB, har anställts som chef för division Garphyttan Wire, och som medlem av Haldex koncernledning.

Jan Pieters efterträder Ulf Melin, som lämnar Haldexkoncern. Orsaken är olika uppfattningar om hur verksamheten ska ledas.

”Ulf Melin och jag har olika uppfattning om kommande prioriteringar när det gäller ledningen av verksamheten i Garphyttan Wire. Vi har därför enats om att den bästa lösningen är att rekrytera en ny chef för divisionen”, säger Haldex VD och koncernchef Joakim Olsson.

”Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Jan Pieters med en framgångsrik karriär inom stålbranschen och en internationell bakgrund”, säger Joakim Olsson.

Tidpunkten för Jan Pieters tillträde har ännu inte fastställts.

Related Documents