We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 18, 2007 | Press release
Omstrukturering av Friction Products
I Haldex nio-månaders rapport den 25 oktober i år, annonserades en översyn av produktionsstrukturen inom Friction Products, en affärsenhet inom division Commerical Vehicles Systems (CVS).

Friction Products ansvarar för tillverkning och försäljning av bromsbelägg för trum- och skivbromsar för den nordamerikanska marknaden. Haldex tillverkar idag dessa produkter i en fabrik i Prattville, Alabama, USA.

Planen för omstruktureringen är nu fastställd och innebär att produktionen av trumbromsbelägg i fabriken i Prattville kommer att avvecklas och läggas ut på underleverantörer. Detta kommer att leda till kostnadsbesparingar och därmed ökad lönsamhet för affärsenheten.

Haldex har tecknat avtal med ett antal leverantörer som har sin huvudsakliga produktion i lågkostnadsländer, och har genomfört ett kvalitetssäkringsarbete för att säkerställa att kvaliteten kommer att motsvara dagens nivå eller förbättras. Försäljningen av trumbromsbelägg vänder sig i huvudsak till eftermarknaden i Nordamerika. Försäljning och teknisk service kommer att som idag ske genom CVS’s nordamerikanska säljorganisation. Produktionen kommer att flyttas över till underleverantörer under det första kvartalet 2008.

Omkring 75 – 85 personer kommer att beröras av förändringarna.

För verksamheten för skivbromsbelägg, som i huvudsak vänder sig till den nordamerikanska OEM marknaden, utvärderas för närvarande olika strategiska alternativ.

Kostnaden beräknas uppgå till 50 MSEK, och består i huvudsak av nedskrivning av produktionsutrustning och kostnader i samband med uppsägning av personal. Återbetalningstiden beräknas uppgå till ett år.

Related Documents