We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 12, 2007 | Press release
Thomas E. Schneider ny chef för Haldex Hydraulic Systems

Stockholm den 12 mars 2007 – Thomas E. Schneider har anställts som chef för Haldex Hydraulic Systems Division, och kommer att ingå i Haldex koncernledning.

Thomas Schneider har gjort en framgångsrik karriär inom Rockwell Automation och Eaton Corporations Hydraulics. Närmast kommer han från en position som divisionschef inom Pool Corporation.

Han tillträder sin befattning den 16 mars 2007, och kommer att rapportera till Joakim Olsson, VD och koncernchef i Haldex.

Brian Nelson, som interimistiskt lett Haldex Hydraulic Systems Division sedan oktober 2006, kommer att återgå till sin befattning som Vice President, General Manager North America Operations. Brian kommer också att bibehålla ansvaret för divisionens expansion i Kina.För ytterligare information kontakta Joakim Olsson, VD och koncernchef, telefon
08-545 049 54 eller 070-545 86 54.

Related Documents