We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 17, 2007 | Press release
Valberedning

Stockholm den 17 oktober 2007 – I enlighet med bolagsstämmans beslut ska de fyra största
ägarrepresentanterna bilda valberedning inför bolagsstämman 2008. Vid slutet av september
var dessa ägare Audley Capital, AMF Pension, Andra AP-Fonden och Odin Fonder. Tillsammans representerar de fyra största ägarna 28,7 % av rösterna i Haldex AB per den 28 september 2007.

Synpunkter och förslag till valberedningen kan lämnas till dess medlemmar:


Peter Lindell, AMF pension, ordförande, tel 076-128 03 03, peter.lindell@amfpension.se
Julia Prestia, Audley Capital, tel +44 20 7290 4350, jprestia@audleycapital.com
Carl Rosén, Andra AP-fonden, tel 073-940 10 10, carl.rosen@ap2.se
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder, tel +47 930 505 72, nils.petter.hollekim@odinfond.no

Related Documents