We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 22, 2007 | Press release
Valberedningens förslag till årsstämman 2007

Stockholm den 22 februari 2007 – Valberedningen har informerat Haldex om sitt förslag att till årsstämman den 12 april 2007 nominera sju styrelseledamöter till bolagets styrelse. Valberedningen föreslår omval av Sune Karlsson, Arne Karlsson, Caroline Sundewall och Cecilia Vieweg samt nyval av Lars-Göran Moberg (medlem i AB Volvos koncernledning), Anders Thelin (vice VD Sandvik AB) och Anders Böös (tidigare verkställande direktör i Hagströmer & Qviberg AB och Drott AB), samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Sune Karlsson omväljs som styrelsens ordförande.

Bengt Stillström, Kurt Palmgren och Lars Westerberg har undanbett sig omval.

En presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna, liksom valberedningens förslag i övrigt inför årsstämman, kommer att framgå av kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Aktieägare representerande cirka [23,6] procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.


Ytterligare information kan fås av valberedningens medlemmar:
Sarah McPhee, AMF pension, ordförande, tel 070-601 89 70, sarah.mcphee@amfpension.se
Carl Rosén, Andra AP-fonden, tel 073-940 10 10, carl.rosen@ap2.se
Bengt Stillström, Traction, tel 070-440 40 99, bengt.stillstrom@traction.se
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder, tel +47 930 505 72, nils.petter.hollekim@odinfond.no

Related Documents