We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 25, 2008 | Press release
HALDEX AVYTTRAR GARPHYTTAN WIRE
• Haldex har ingått ett avtal med Suzuki Metal om att avyttra Garphyttan Wire • Köpeskillingen uppgår till 800 MSEK på skuldfri basis

Haldex AB (“Haldex”) har i dag ingått ett avtal med Suzuki Metal Industry Co., Ltd. (“Suzuki Metal”), en japansk tillverkare av ståltrådsprodukter, att avyttra divisionen Garphyttan Wire. Kontantersättningen beräknas uppgå till 800 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under perioden april till juni 2009 då den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas.

I samband med förvärvet av Concentric annonserades tidigare i år att Haldex aktivt utvärderar de strukturella möjligheterna för att optimera koncernstrukturen. I och med Haldex’s strategiska beslut att avyttra Garphyttan Wire kommer koncernen att fokusera på områden där Haldex kan uppnå interna synergier och en uthållig marknadsposition med innovativa och ledande produkter, som utgör en grund för långsiktig tillväxt och god lönsamhet.

Garphyttan Wire är en division med en stark ställning inom tillverkningen av avancerad fjädertråd för användning främst i förbränningsmotorer och transmissioner för personbilar och kommersiella fordon. Huvudprodukten är ventilfjädertråd, vars huvudsakliga användningsområde är inom ventilfjädrar i förbränningsmotorer. Produktionsanläggningarna finns i Garphyttan (Sverige), South Bend (USA) och Suzhou (Kina). Garphyttan Wire hade 471 anställda per den 30 september 2008. Under de första nio månaderna 2008 uppnådde Garphyttan en försäljning om 870 MSEK och ett rörelseresultat om 88 MSEK.

Försäljningen för Haldex exklusive Garphyttan Wire för de första nio månader 2008 uppskattas till 5 669 MSEK och ett rörelseresultat exklusive Garphyttan Wire till 213 MSEK. Förvärvet minskar Haldex’s nettoskuld, proforma per den 30 september 2008, till 1 650 MSEK och kvoten nettoskuld till EBITDA till 2,6x(1) . Affären förväntas leda till en realisationsvinst om ca 400 MSEK.

Vid sidan av sedvanliga villkor krävs att Suzuki Metal erhåller erforderlig finansiering och godkännande från konkurrensrättsmyndigheter samt att det inte inträffar en väsentlig negativ händelse som signifikant och icke proportionerligt påverkar Garphyttan Wire i jämförelse med liknande bolag i branschen. Suzuki Metals finansiering stöds av ett finansieringsåtagande från en japansk bank. Affären har dessutom stöd av Suzukis största aktieägare Nippon Steel Corporation.

(1)Proforma rullande 12 månader inklusive Concentric

”Vi är mycket nöjda med denna överenskommelse. Genom avyttringen av Garphyttan Wire tar vi ytterligare ett steg i riktning mot att optimera koncernstrukturen och vi får nu en mer fokuserad koncern. Vi är övertygade om att Suzuki Metal blir en bra ägare som har kompetens att strategiskt utveckla verksamheten vidare. Suzuki Metals köp av Garphyttan Wire medför industriella synergier vilka inte kan uppnås inom Haldex-koncernen”, säger Joakim Olsson, VD för Haldex.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Haldex i transaktionen.Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på nästan 8 miljarder kronor med ca 6 000 medarbetare.

Related Documents