We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 30, 2008 | Press release
Haldex avyttrar verksamheten för skivbromsbelägg
Som ett sista steg i omstruktureringen av affärsenheten Friction Products inom divisionen Commercial Vehicles Systems (CVS), avyttrar Haldex verksamheten för skivbromsbelägg.

I slutet av 2007, annonserades att en översyn av produktionsstrukturen inom Friction Products skulle genomföras, en affärsenhet inom division Commerical Vehicles Systems (CVS).

Friction Products ansvarar för tillverkning och försäljning av bromsbelägg för trum- och skivbromsar för den nordamerikanska marknaden. Haldex tillverkade dessa produkter i en fabrik i Prattville, Alabama, USA.
Det första steget i omstruktureringen var att avveckla produktionen av trumbromsbelägg i fabriken i Prattville, vilket genomfördes under det första kvartalet 2008. Haldex har lagt ut produktionen av trumbromsbelägg på ett antal högkvalitativa globala leverantörer. Försäljning och teknisk support kommer att som idag ske genom CVS’s nordamerikanska säljorganisation.
Som ett sista steg i omstruktureringen har Haldex, den 30 juni 2008, slutit ett avtal att sälja skivbromsbeläggsverksamheten till det brasilianska företaget Fras-Le S.A’s nordamerikanska dotterbolag, Fras-Le North America, Inc. Affären inkluderar alla materiella och immateriella tillgångar av skivbromsbeläggsverksamheten exklusive mark och byggnad. Omsättningen i verksamheten uppgick till ca 100 MSEK under 2007. Parterna räknar med att affären är genomförd till den 31 juli, 2008.
Omkring 80 personer kommer att beröras av förändringarna.

Related Documents