We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
februari 22, 2008 | Press release
Haldex fortsätter utvärdera olika strategiska alternativ för koncernstrukturen
• Förvärvet av Concentric, som annonserats i dag, är ett första steg i Haldex strategiska plan för att optimera koncernstrukturen och skapar en stark Hydraulic Systems division inom Haldex • Haldexs styrelse kommer att fortsätta analysera strategiska alternativ för koncernens struktur för att skapa konkurrenskraftiga verksamheter med goda förutsättningar • Haldex undersöker för närvarande olika strategiska alternativ för Garphyttan Wire, inklusive en möjlig försäljning av verksamheten

Strategiska möjligheter för koncernstrukturen

Haldex har en lång tradition av innovation inom utvalda områden. Innovation i kombination med starka marknadspositioner är en förutsättning för att nå framgång inom fordonsindustrin. Mot denna bakgrund, har Haldexs styrelse bestämt att koncernen bör fokusera på områden där Haldex kan uppnå en stark marknadsposition baserad på innovativa och ledande produkter för att skapa en plattform för uthållig tillväxt och god lönsamhet. Som en del av denna strategi har Haldex för avsikt att utvärdera strukturella möjligheter för att skapa konkurrenskraftiga enheter med goda förutsättningar.

Förvärvet av Concentric passar väl in i Haldex strategi och kompletterar Haldex befintliga produktutbud inom produktområdet för dieselmotorer med fokus på produkter för emission- och bränslereduktion. Striktare miljökrav på motortillverkare främjar utvecklingsmöjligheterna inom segmentet.

Med samma utgångspunkt utvärderas även andra verksamheter kontinuerligt inom Haldex. Områden där Haldex bedömer att större aktieägarvärde kan skapas genom samarbeten med andra företag, kompletterande förvärv eller avyttringar, kommer aktivt att analyseras.

För närvarande utvärderas olika strategiska möjligheter för divisionen Garphyttan Wire, inklusive en möjlig avyttring av verksamheten.

Related Documents