We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 2, 2008 | Press release
Haldex genomför förvärvet av Concentric
Haldex fullföljde igår förvärvet av Concentric efter att förvärvet har godkänts av den tyska konkurrensmyndigheten. Affären offentliggjordes genom pressmeddelande den 22 februari 2008. Concentric är en världsledande leverantör av olje-, vatten- och bränslepumpar till dieselmotorer, och stärker Haldex fokus på spetsteknologi och tillväxt inom strukturellt intressanta nischer.

Concentrics starka position inom olje-, vatten och bränslepumpar kompletterar Haldex existerande produktområde för dieselmotorer och förstärker erbjudandet till dieselmotormarknaden.

Concentric kommer att ingå i Haldex Hydraulic Systems Division, som därmed kommer att öka avsevärt i storlek. Haldex förvärvar Concentric mot en kontantersättning om GBP 75 m. För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet av den 22 februari 2008.

Related Documents