We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 24, 2008 | Press release
Haldex presenterar nästa generations Alfdex separator på IAA-mässan
Nästa generations separator-system för rening av vevhusgaser presenteras i samband med den 62:a IAA-mässan för kommersiella fordon i Hannover. Nyckelfunktioner för att möta hårdare miljölagstiftning från Euro 6 och bortom EPA10 är: påtagligt förbättrad rening, möjligheten att hantera större gasflöden samt möjligheten till elektrisk motordrift.

Alfdex-systemet erbjuder marknaden högeffektiv borttagning av oljedroppar och sotpartiklar från ventilationsgaser i vevhuset på dieselmotorer, s.k. vevhusgaser.

Förbättrad rengöring
Nästa generations Alfdex-separator är upp till fyra gånger så effektiv som den nuvarande modellen. Den kan hantera upp till tre gånger större mängd vevhusgaser.

– Det här är ett mycket stort steg mot drömeffektiviteten på 100 procent. Tack vare några nya innovationer och genom optimering av nästan alla komponenter i separatorerna, har vi kunnat uppnå en så påtaglig förbättring. Detta är vad motortillverkarna behöver för att kunna nå upp till Euro 6 och de kommande reglerna bortom EPA10”, säger Stefan Szepessy som är forsknings- och utvecklingschef på Alfdex.

Systemet använder fortfarande centrifugalteknologi för att ta bort partiklar ner till 0,1 g/h eller lägre vid normala körförhållanden. Det är precis vad som krävs för ett väl fungerande slutet ventilationssystem för vevhusgaser. Med en separationshastighet på 7000-8000 varv/min tas sot- och oljepartiklar bort från gasen med krafter på upp till 2500 G och returneras till oljesumpen.

Lägre energikonsumtion
I normala fall drivs separatorn hydrauliskt av motorns smörjoljesystem. Ett nytt alternativ är en elektrisk motor med märkbart lägre energikonsumtion i kombination med effektiv rengöring som är anpassad för det verkliga momentana behovet. Den förser även systemet med diagnoser via CAN-bussen (Controller-Area-Network). Serieleveranser beräknas kunna ske från år 2011.


Hårdare lagstiftning
Intresset i Alfdex system för rengöring av vevhusgaser drivs av hårdare lagstiftning för motorer. Dessa räknar inte bara in vanliga avgaser utan även andra utsläpp som till exempel vevhusgaser. Korea och Japan har redan en sådan lagstiftning medan den nordamerikanska marknaden fick se liknande krav när ”EPA07” togs i bruk i januari 2007. I Europa är det nya Euro 6-reglementet planerat till år 2013.

Ökat intresse
Flera av världens ledande lastbils- och motortillverkare har satsat på Alfdex-systemet. Bland dessa återfinns till exempel Scania, Volvo, Renault, Mack, Merceds-Benz, Freightliner, Western Star, Sterling Trucks och Navistar. Alfdex är starkt etablerad som den världsledande leverantören av egna lösningar för högeffektiv rening av vevhusgaser.


Alfdex är ett joint-venture baserad på Alfa Lavals unika kunskap inom centrifugalseparation och Haldex starka position som leverantör av innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin.

Related Documents