We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 10, 2008 | Press release
Haldex varslar 105 personer i anläggningen i Landskrona

I Haldex delårsrapport för årets första nio månader den 24 oktober, annonserades ett kostnadsreduktionsprogram. Syftet är att anpassa kostnadsstrukturen till den vikande efterfrågan och att öka effektiviteten i produktionen. Som en del av programmet kommer antalet anställda att minska med 700 personer globalt senast i mitten av 2009.

Haldex varslar nu 105 personer i sina verksamheter i anläggningen i Landskrona. Varslet berör 80 medarbetare i verksamheten för bromssystem (Haldex Brake Products) och 25 medarbetare i verksamheten för fyrhjulsdriftsystem (Traction). Parallellt pågår en process att minska antalet konsulter, inhyrd personal och visstidsanställda.

Strukturella förändringar av verksamheten kommer också att genomföras med syfte att skapa en mer fokuserad och lönsam verksamhet.

Related Documents